Lịch tiếp công dân
Lịch tiếp công dân năm 2020
Lịch tiếp công dân năm 2020
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG CỘNG HÒA

 


Số: /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Cộng Hòa, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND phường Cộng Hòa

                                 Tại trụ sở UBND phường năm 2020       

 

          Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013; Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn phường, UBND phường thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của lãnh đạo UBND phường và công chức được giao nhiệm vụ tiếp dân, vào ngày Thứ năm hàng tuần, trong giờ hành chính, các ngày cụ thể như sau:

         

Tháng 01: Ngày 09162330

Tháng 7: Ngày 09162330

Tháng 02: Ngày 06 - 1320 - 27

Tháng 8: Ngày 06 - 1320 - 27

Tháng 03: Ngày 05 – 1219 – 26

Tháng 9: Ngày 03101724

Tháng 04: Ngày 09162330

Tháng 10: Ngày 081522 – 29

Tháng 05: Ngày 071421 – 28

Tháng 11: Ngày 05 – 121926

Tháng 6: Ngày 0411 – 1825

Tháng 12: Ngày 0310 – 172431

           

Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ hàng tuần, lãnh đạo UBND phường tùy theo nội dung, phân công đồng chí công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp công dân đột xuất theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013. Nếu ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc tiếp công dân chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

          Địa điểm tiếp công dân: Văn phòng HĐND-UBND phường.

Trên đây là thông báo lịch tiếp công dân cố định của lãnh đạo UBND phường Cộng Hòa và công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân. Đề nghị các đơn vị quán triệt, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.      

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TT HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND;

- Các ban, ngành có liên quan;

- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Lũy

 

 


Văn bản đính kèm:
TF
 
 
Quay lại   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay221 
 Hôm qua34
 Tuần này378 
 Tất cả184891 
IP: 34.239.154.240